Koji su simptomi disleksije?

Koji su simptomi disleksije kod djece? Imaju teškoće s čitanjem.Imaju poteškoća s pravopisom riječi u pisanju .Obično imaju nisko samopouzdanje ili probleme u ponašanju.Događa se obrnuto pisanje slova i / …

Osobitosti učenika sa teškoćama

Osobitosti učenika sa teškoćama Učenici sa oštećenjem vida Učenici sa sljepoćom ili slabovidnošću. Djeca sa sljepoćom u odgojno –obrazovnom smislu su ona djeca koja imaju ostatak vida na boljem oku …

Provedite početnu procjenu učenika

Provedite početnu procjenu učenika Podatci važni za dobro upoznavanje   učenika te njemu primjereno planiranje i programiranje, prikupljaju se na različite načine : dokumentacijom, razgovorom s roditeljima i članovima obitelji, opservacijom …

Izradite individualizirani odgojno – obrazovni program

Izradite individualizirani odgojno-obrazovni program Individualizirani odgojno-obrazovni program podrazumijeva ovisno o potrebama određenog učenika ili prilagodbu sadržaja i didaktičko –metodičkiih postupaka unutar određenog predmeta. (prilagođeni program) ili prilagodbu didaktičko- metodičkih postupaka(individualizirani …

Nasilje naše svagdašnje

NASILJE NAŠE SVAGDAŠNJE Nasilje, etimološki gledano dolazi od riječi sila. Primijeniti prema nekome ili nečemu silu. Da bismo govorili o nasilju u današnjem shvaćanju tog pojma, potrebno je prisustvo sljedećih …

Pomoć u učenju učenicima sa teškoćama u razvoju

Pomoć u učenju učenicima sa teškoćama u razvojuOsmislite didaktičko – metodičke postupke1. Planirajte i provodite podršku u sadržajima učenja– Istaknite bitnoUčenicima koji imaju teškoće u razumijevanju i obradi pročitanog treba …