Komunikacija zdravstvenog osoblja s djecom i roditeljima u bolnici

Komunikacija zdravstvenog osoblja s djecom i roditeljima u bolnici

Zadatak zdravstvenog osoblja je ohrabriti dijete i pomoći mu  u prilagodbi na situaciju ali učinkovitost  te pomoći  ovisit će i o odnosu koji se razvija između roditelja i osoblja  a dobar odnos ima i važan  terapijski učinak. Važne su informacije o  stanju djeteta , o tome kako ide liječenje o rezultatima   pretraga ali i komunikacija u kojoj se osjećaju ugodno i u tom području je uloga zdravstvenih djelatnika jako važna.

Uspješna komunikacija znači da smo poslali  poruku koju je pacijent , roditelj ili naš suradnik  razumio. To je preduvjet  za dobar odnos s pacijentom i nužno stvara  ugodno ozračje, a time utječe i na  pacijentovu bolju suradnju. Kad je suradnja dobra najčešće dolazimo do boljih rezultata.

 Uspješna komunikacija  zdravstveno osoblje- dijete

Kad pričamo o skrbi koju pružamo hospitaliziranom  djetetu , to zahtijeva od medicinske sestre, liječnika psihologa i drugih zdravstvenih djelatnika da zauzmu  aktivnu ulogu u psihološkim  i emocionalnim potrebama djeteta.

Da bi zapravo mogli pomoći djeci  potrebno je znati što je njima najstresnije  u suočavanju s boravkom u bolnici.

Tri su skupine stresora koje djeca navode

1.Stresori vezani uz bol (bolni medicinski postupci)

  1. Stresori vezani uz samu bolest( zabrinutost za vlastito zdravstveno stanje, pitanje budućnosti i posljedica)

3.Specifični aspekti hospitalizacije( nedostatak privatnosti, loša hrana. Plač druge djece, teškoće sa spavanjem)

Neki od najčešćih strahova  koje djeca doživljavaju  su strah od nepoznatog i strah od boli , zadatak je zdravstvenih  djelatnika smanjiti djetetovu  uznemirenost, tjeskobu ,strah i bol kako bi olakšali  prilagodbu i poboljšali suradnju.

Potreban  je razgovor sa djetetom   u vidu davanja informacija  o svrsi i postupku pojedine  pretrage  kako bi dijete znalo što ga očekuje, bolje se pripremilo i lakše podnijelo sam postupak.

Djeci je glavno opterećenje strah od boli. Strah od bolnih postupaka može se smanjiti ako se djetetu  detaljno objasni svrha postupka i način na koji će se provesti.

Važno je djetetu reći što se od njega očekuje  tijekom postupka, to može biti kroz izravan razgovor ili kroz igru. Potrebno je dati točan redoslijed događanja, način na koji će se izvoditi i zašto se izvodi, te koliko će postupak trajati.

Postupci liječenje predstavljaju manji stres za dijete ako se za njih adekvatno psihološki pripremi. Dobro je koristiti  riječi ohrabrenja , skretanja pozornosti i djetetu treba naglasiti  da razumijemo njegov strah i da ćemo sve učiniti  da se ono bolje osjeća. Treba stvoriti odnos ohrabrenja.

Uspješna komunikacija  zdravstveno osoblje-roditelj

Stavovi roditelja imaju snažan utjecaj  na dječju percepciju  različitih iskustava  kao i na ponašanje  djeteta  tijekom boravka u bolnici i zato je uspješna  komunikacija s roditeljima  tijekom  djetetova boravka  u bolnici  izuzetno važna.

Pedijatar može djelovati bez roditelja, ali učinak može biti upitan  ako roditelji nisu suglasni , ako ne razumiju  što im liječnik govori ili ako nije dostupan, ako su nesretni ili nezadovoljni.

Kako uspješno komunicirati sa roditeljima

  1. U početku razgovora moramo utvrditi što roditelji već otprije znaju o dijagnozi  ili bolesti ili nekim medicinskim intervencijama,  odakle imaju informacije i na koji način  komuniciraju .
  2. Informaciju treba izložiti što jednostavnije i roditelju što razumljivije , što manje  koristiti stručne termine, dati u početku nužne informacije  i to u malim količinama.
  3. Kad smo informacije izložili slijedi provjera je li roditeljima sve jasno, jesu li nešto krivo razumjeli.

Proces adaptacije počinje odmah ali za većinu roditelja  to će u početku biti jedva razumljivo. Oni se tada suočavaju sa stanjem neizvjesnosti , proživljavaju veliki strah vrlo su osjetljivi  i često nisu u stanju razumjeti što  im se događa.

Tada je glavni cilj pružanje emocionalne  i socijalne potpore  roditeljima .

Ono što ne smijemo zaboraviti je da u komunikaciji  s roditeljima zdravstveni djelatnik  treba ostaviti  osjećaj stručnosti; koristiti  jednostavan rječnik i na razumljiv način  objasniti medicinske pojmove , dijagnozu i samu bolest.

Izuzetno je važno i povjerenje . Važno je da liječnik pokaže suosjećanje i dozira informacije.

Za dobru komunikaciju važna je i pristupačnost, jer  dobar odnos između roditelja  i zdravstvenog djelatnika ima  i važan terapijski  učinak.

Princip reflektiranja ponašanja  jedan je od najvažnijih psiholoških principa  ophođenja   s ljudima.  Radost jednog  sugovornika  i u drugog pobuđuje radost. Tako i djeca više vole medicinske sestre i liječnike koji se smiju , šale i ohrabruju ih.

Izvor; Dijete u bolnici, urednik prof.dr.sc. Josip Grgurić