Za mala hrabra srca

Osobnim iskustvom članova DND-a Sisak i visokim senzibilitetom koji su stekli prilikom realizacije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici „ otvorili su se novi putovi i potreba pružanja pomoći bolesnoj djeci oboljeloj od kroničnih bolest, a akcijom „Za mala hrabra srca“ nastojalo se pružiti pomoć djeci sa srčanom grješkom jer njihovi životi su ugroženi od rođenja, pa čak i prije samog rođenja.

Prema redovitom informiranju o aktivnostima doznali smo da zbog skromnih uvjeta u kojima su boravili mali pacijenti na poticaj roditelja i članova udruge (DND-Sisak) započela je akcija u lipnju 2007. Pod nazivom „Za mala hrabra srca“. Uz suradnju sa KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju , Odjel dj. kardiologije započelo je prikupljanje novčanih priloga i drugih oblika pomoći /u naravi/ kako bi se pokušalo osigurati optimalne uvjete i olakšati boravak djeci u bolnici.

Tijekom godina informirali smo javnost o potrebama bolesne djece , pojašnjavajući ozbiljnost bolesti i potrebu podrške djeci,obiteljima, te zdravstvenom osoblju jer su svi podjednako uključenu u brigu, njegu i skrb za dijete – malog kardiološkog pacijenta.

Informiranje javnosti doprinijelo je većem razumijevanju bolesti, te su učinjeni mnogi pozitivni pomaci u poimanju bolesti srca kod djece od rane dobi.

Ova akcija prerasla je u inicijativu DJECA – DJECI koja nam je smjernica da nove generacije treba poučiti i senzibilizirati da treba znati i treba moći pomagati drugima koji su bolesni , nemoćni ….

U ovoj fazi naš cilj je zadovoljen jer su djeca pripomogla svojim aktivnim sudjelovanjem olakšati rad liječnicima, ali i spasiti živote mališana koji će nadamo se jednom postati i biti vrijedni i sretni forumaši

Solidarnošću, uz suradnju svih Udruga , poslovnih subjekata i građana možemo spasiti živote najmanjih koji ovise o našoj pomoći. Vjerujemo da će mnogi otvoriti vrata svog srca i podržati našu projekt dobrim željama za ozdravljenje, pokazujući visoki stupanj socijalne osjetljivosti. Maleni to i zaslužuju.