Ruke dobrote za zdravlje

Dugi boravak djeteta u bolnici u zemlji i inozemstvu zahtjeva veliki angažman i značajna financijska sredstva jer HZZO ne pokriva troškove svakodnevnog, višemjesečnog putovanja i boravka roditelja sa svojim djetetom u bolnici nego samo liječenja djece, a u nekim slučajevima niti to .

U 2008. godini prikupljali smo donatorska sredstva koja su u suradnji sa udrugom „Veliko srce za malo srce“ utrošena za opremanje odjela dj. kardiologije klinike „Rebro“ , te smo došli u kontakt sa djecom koja se liječe na odjelu i njihovim roditeljima .

Kroz njihove priče i iskustva sestara i liječnika na odjelu shvatili smo da im je potrebna pomoć, jer zdravlje nam mora uvijek biti na prvom mjestu .

Svi znamo da nam je u tako teškim situacijama potrebna blizina i pažnja, djeci je blizina roditelja od iznimne važnosti, a i znanstvene studije pokazuju da to značajno utječe na brzinu i kvalitetu oporavka djece .