U blagdanskom ozračju donacija Toto Pharma malim pacijentima OB dr.I.Pedišić Sisak

Dana 17.12.2020. U blagdanskom ozračju Dječjem odjelu u OB dr. Ivo Pedišič Sisak  uručena je donacija u naravi Toto Pharma d.o.o. od strane vlasnice gospođe Sandre Kovačić koja je dostavljena u obliku medicinske opreme /infuzijska volumetrijska pumpa /koja će pomoći djeci tijekom hospitalnog liječenja. Na inicijativu Društva Naša djeca Sisak koja je uz suradnju sa Dječjim odjelom OB Sisak odazvala se Toto Pharma d.o.o. koja kroz poslovau cilju dostupnosti lijekova pacijentima ima viziju pružanje pomoći u nastojanju da svaki pacijent dobije neophodnu terapiju na odgovarajući način, a fokus njihovog rada je pacijent. Tako će uz ovu donaciju zdravstveno osoblje imati pomoć pri liječenju malih pacijena , istodobno mali pacijenti u OB Sisak će imati bolju zdravstvenu skrb i priliku za brži oporavak. Ovom prilikom udruga Društvo Naša djeca Sisak se zahvaljuje na donaciji   u nadi da će se odazvati i druge tvrtke za pomoć zdravstvenom sustavu.
Predsjednica DND Sisak

Renata Fridrih, prof.