Fitnes za bebe

Glavni cilj programa je priprema djece za kasniju specijalizaciju po sportovima. U projektu, osim male djece, stručnih voditelja (liječnik pedijatar, kineziolog, psiholog ), sudjeluju i roditelji. Naglasak je na multidisciplinarnom pristup prema djeci s teškoćama u razvoju, ali i rano otkrivanje pojedinih poremećaja kod djece s naglaskom na pravovremenu rehabilitaciju i primjeren tretman. Temeljne odrednice ovog projekta su rana okuka plivanja uz fitness za bebe izvan vode i u vodi, te aktivno uključivanje roditelja u ovaj program.

Početna faza je priviknuti bebe i malu djecu na njima relativno stran medij – vodu. Naučiti djecu osnovne kretnje u vodi: odguravanje nogama imitirajući “žabicu ”, plutanje na trbuhu i na leđima, osnovni rad rukama i nogama prsno, koordinacija rada rukama i nogama. U najstarijoj skupini i na kraju samostalno plivanje. Također, uspostaviti dobru komunikaciju u “četverokutu”: dijete – roditelj – odgajatelj – kineziolog. Projektom omogućiti roditeljima da djetetu pruže uključivanje u korisnu tjelesnu aktivnost koja je ujedno i druženje s roditeljem, ali ima i za neku djecu rehabilitacijsku ulogu.

U mnogim obiteljima djeca sve više provode vremena u organiziranim aktivnostima izvan kuće. Pitanje koje se danas postavlja jest, koliko slobodnih aktivnosti omogućiti djetetu i kako ih pravilno odabrati. Slobodno vrijeme je sastavni dio svakog pojedinca, njegova životna potreba, te ga tijekom dana i tjedna treba racionalno, funkcionalno i fleksibilno rasporediti . Sudjelujući u sportskim aktivnostima, djeca uz razvoj tjelesne spretnosti,vlastitih potencijala i zdravog načina života, također mogu poboljšati vlastitu sliku o sebi, povećati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima. Kroz druženje s vršnjacima, stječu se socijalne vještine, uči se funkcioniranje u društvu.

Uloga roditelja je da djecu prijateljski, nenametljivo, spontano i dobronamjerno usmjeravaju i potiču na korisno korištenje slobodnog vremena, te da ih usmjeravaju na formiranje dobrih i korisnih navika kroz život. Problem koji se javlja jest u tome da roditelji, u dobroj namjeri, djecu upisuju na aktivnosti koje smatraju korisnima, no vrijeme koje provode s vlastitom djecom svedeno je na minimum. Projekt omogućava roditeljima da djetetu pruže oboje – korisnu aktivnost i druženje s roditeljem. Mala djeca često zbog preranog uključivanja u neku aktivnost brzo odustanu od nje, ili je jednostavno odbace. Radije bi bili uz roditelja jer se još ne osjećaju spremni za samostalno funkcioniranje u društvu bez prisutnosti roditelja, koji mu daje osjećaj sigurnosti i zadovoljstva. Roditelj ima mogućnost pratiti napredak svog djeteta, bodriti ga i poticati i istodobno razvijati ljubav prema plivanju, želju za bavljenjem tom aktivnošću kroz duže razdoblje.

Kako bi se dijete pravilno psihički razvijalo, potrebno mu je, uz puno ljubavi i pažnje, omogućiti i svakodnevno rješavanje i prelaženje prepreka, prevladavanje malih frustracija te mu pokazati kako doći do onoga što želi na pravilan način, kako uzeti u obzir druge ljude, kako se utješiti kad nije po njegovom. Istodobno, roditelj ima priliku pratiti interakciju drugih roditelja i djece i obogaćivati sebe iskustvom roditeljstva, a ujedno uz voditelja programa naučiti kako postupati u određenim situacijama te tražiti za savjet ukoliko ga zatreba.

Što su djeca manja, to su nepovjerljivija prema okolini i novim stvarima koje im se nude. Roditelj je djetetu prvi model ponašanja. Ako se roditelj pozitivno odnosi prema plivanju, igri u vodi, pokaže djetetu kako uživa u njoj, vrlo vjerojatno će i djetetu postati važno da uživa kao i roditelj koji mu je najveći uzor. Djeca uče vjerovati kada se osjećaju sigurno, a uz roditelja se zaista tako i osjećaju. Roditelji, s druge strane, osim što su podrška djetetu u svladavanju novih vještina, imaju mogućnost izgraditi još bolji odnos sa svojim djetetom, približiti se djetetu i ono najvažnije- vrijeme koje provode s djetetom ispunjeno je zadovoljstvom, smijehom i radošću. U takvom okruženju, dijete će zasigurno zavoljeti ovakvu vrstu aktivnosti kasnije, kad poraste, bez poteškoća se samostalno baviti plivanjem kao korisnom tjelesnom aktivnošću.