Dječje Gradsko Vijeće Grada Siska

Već dva mandata (tj. četiri šk. god.) djeluje Dječje gradsko vijeće koje predstavljaju učenici 9 osnovnih škola s područja grada Siska. Iz svake škole imenovana su dva predstavnika, a pri …

DJEČJI FORUM „HAPPY KIDS“

Ciljevi osnivanja i rada Dječjih foruma : Razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta,spoznaji i širenju ideje mira u svijetu,odgoju za međusobno …