Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju

U organizaciji naše udruge u gradu Sisku od 2009 i nadalje provodi se program „Pomoćnik u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju„ uz do sada izvršene edukacije i multidisciplinarni pristup za sve zainteresirane polaznike. Edukacija i stjecanje novih znanja i vještina jest osnovni preduvjet uspješnosti ovog programa. Naša udruga je realizirala edukacija za tri programa „Pomoćnik u nastavi“; „Osobni asistent za učenike sa tjelesnim invaliditetom“i „Romski pomagač“ kroz više ciklusa.

Uključivanju učenika u ovaj program prethodilo je pilot istraživanje koje je provedeno u svim školama i predškolskim ustanovama na području grada Siska. Isto tako obuhvatilo je roditelje i njihove stavove u odnosu prema djeci s teškoćama u razvoju. Nakon provedenog istraživanja „Kvaliteta odgoja i naobrazbe u gradu Sisku 2008.“ Koje je kao rijetkost prezentirana ravnateljima OŠ i predškolskih ustanova , javno jest prezentirana u Šibeniku na Konferenciji o pravima djeteta (2008). Uključenost svih struktura koje rade sa djecom i za djecu uz multidisciplinarni pristup , te potrebu slijeda suvremenog pristupa odgoja i naobrazbi djece s teškoćama u razvoju uvelike je doprinijelo zavidnoj razini ovog programa. Prema tumačenju mnogih stručnjaka smatra se da je ovaj program izvrsnosti u svojoj provedbi jer su provedene sve predradnje prije uključivanja pomoćnika u nastavi u proces i interakciju sa učenikom u razvoju.

Provedba edukacije u trajanju od 24 sata / 6 dana /15 predavanju uz multidisciplinarni pristup je naš prioritet. Nakon provedene edukacije provodi se intervju sa polaznicima edukacije i odabir pomoćnika za pojedinog učenika koji se uključuje u ovaj program. Obavezno je savjetovanje i nadzor rada pomoćnika od strane voditeljice projekta, uz nadalje multidisciplinarni pristup i savjetovanje sa drugim srodnim strukama u cilju rješavanja za dobrobit učenika s teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi ima svoja zaduženja i opseg rada i aktivnosti, te je važan suport pomoćniku u nastavi kako bi svoj posao izvršio na najbolji način, a učenik će time imati i bolja postignuća. Nedostatnost broja pomoćnika u nastavi iako je uspješno realizirano financiranje kroz EU projekte jer dio učenika nema u cijelosti završenu opservaciju koja će biti tijekom šk.god. završena postupkom kategorizacije uključivanjem učenika u primjeren oblik školovanja (individualizirani program, prilagođeni program ) uz integraciju u redovnom razrednom odjeljenju. Posebna potreba postoji za učenike 1. Razreda, iz medicinske dokumentacije razvidno je potreba uključivanje u program Pomoćni u nastavi, ali zbog obavezne procedure definirane kao opservacija nije bilo moguće ih uključiti u ovaj program kroz EU projekte . Za ovu skupinu učenika posebno je važno i značajno uključivanje pomoćnika u nastavi od polaska u školu već od rujna kako bi imali bolju integraciju/inkluziju i socijalizaciju u školskom okruženju.

Podrška se pruža u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o sposobnostima učenika i potiče se osamostaljivanje u okviru mogućnosti učenika

Prema Rješenju Ureda za školstvo učenik prati nastavu po individualiziranom ili prilagođenom programu temeljem medicinskih indikacija

Nadležna škola od strane stručno – pedagoške službe podnosi prijedlog za uključivanje pojedinih učenika za koje se smatra da je neophodno uključivanje u navedeni program i vrstu pomoći (dostavlja U Grad Sisak , Upravni odjel za obrazovanje, sport, kulturu, branitelje i civilno društvo).

U okviru provedbe ovog programa pri Grad Sisak osnovano Povjerenstvo za procjenu u cilju uključivanja pojedinih učenika u program “Pomoćnik u nastavi”. Prilikom procjene primjena multidisciplinarnog pristupa , te su tako članovi Povjerenstva osobe koje profesionalno i stručno rade sa djecom /učenicima s teškoćama u razvoju.

Članovi povjerenstva:

– supervizor projekta

– predstavnici Grad Sisak (koji financiraju ovaj program)

– stručne osobe različitih profila: liječnik pedijatar, učiteljica razredne nastave, pedagog pri osnovnoj školi, defektolog , logoped, psiholog – psihoterapeut, predstavnik Udruge osoba sa invaliditetom