DJEČJI FORUM „HAPPY KIDS“

Ciljevi osnivanja i rada Dječjih foruma : Razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta,spoznaji i širenju ideje mira u svijetu,odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju ,te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Zadaće:

-upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje

-razvijanje ideje svjetskog mira,razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta

-javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima

-uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom

-uključivanjem djece u humanitarne akcije razvijati u djece osjećaj solidarnosti i humanosti prema ljudima u potrebi i svim narodima svijeta

-osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnome demokratskom društvu

Do sada DF su dosegli svojim aktivnostima zavidnu razinu, te su primjer dobre prakse za druge gradove i njihove DF.

Aktivnosti dječjih foruma odvijaju se jedan puta tjedno , a uoči blagdana i praznika i više puta tjedno ovisno o programskim aktivnostima. Kronološka dob učenika je od 8 do 14 godina. Tijekom godine prisustvuju na više susreta i aktivnosti sa drugim DF s područja Hrvatske, a u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske svojim programom i aktivnim sudjelovanjem na radionicama sudjeluju na susretu Dječjih foruma s područja RH. Iznimno jest zapažen rad DF Happy kids OŠ Galdovo koji surađuje s brojnim udrugama i institucijama na lokalnoj razini. Njihove aktivnosti su često koji su svojim primarnim ciljem inovativni, a profesionalni udio voditeljica učinio je da DF Happy kids OŠ Galdovo Sisak i dalje djeluje na zavidnoj razini.