Interaktivna platforma i nove metode uz obučene pse za rad s vulnerabilnim skupinama korisnika

U ovom projektu stručnim kompetencijama članova udruge započeli smo 2012. godine obuku pasa temeljeno na holističkoj metodi,a za potrebe djece i odraslih korisnika za sustave odgoja i obrazovanja, socijalne politike , zdravlja i pravosuđa. U Hrvatskoj uz potporu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa,te uz brojne suglasnosti i partnere na području grada Siska i Sisačko – moslavačke županije započeo je projekt obuke pasa za rad sa vulnerabilnim skupinama korisnika. Izvrstan odaziv, senzibilitet javnosti i institucija uz pojačan interes za primjenu novih pristupa ovaj projekt sada opisuje kao reprezentativan na području RH i EU.

Odabir pasmine Bichon Havanezer koja svojim osobinama odgovara većem broju korisnika odvija se i uz provedbu obuke vodiča pasa kroz pet modula (prvi modul: Osnove socijalizacije psa , drugi modul : osnove poslušnosti psa uz socijalizaciju, treći modul: napredna poslušnost psa uz socijalizaciju, četvrti modul: učenje psa opuštanju u različitim situacijama uz interakciju sa socijalno ranjivim skupinama (obuka psa pojedinačno i radom dva psa istovremeno što podrazumijeva rad na uspostavljanju osjećaja sigurnosti korisnika i psa, prihvaćanje emocija korisnika i korekciju uz pomoć psa za dobrobit korisnika usluge u cilju uspostave poželjnog ponašanja smanjenjem napetosti), peti modul: sučeljavanje ulaganjem fizičkih i mentalnih napora radom koheziji vodiča i obučenog psa /ili rad u paru s ciljem svladavanja stresne situacije što prema Mamula, M. (2000) jest „odabir najprimjerenijeg načina reagiranja, traženje socijalne podrške i predviđanja posljedica“.

Dakle, istovremeno se odvija obuka pasa pojedinačno i za rad u paru. Navedeno, psima prilikom rada omogućava da se smanji njihova razina stresa uz povišenu razinu zadovoljstva prilikom susreta kroz neposredan rad s korisnicima. Uz obuku pasa uz vrhunskog trenera sa iskustvom 40 godina rada u radnoj i sportskoj kinologiji gospodin Vladimir Bolha, odvija se i obučavanje vodiča pasa koji su svojim profesionalnim radom dio sustava (učitelji, odgajatelji, defektolog – logoped, socijalni pedagog, , edukacijski rehabiltator, socijalni radnik, liječnik – pedijatar, psiholog, fizijatar, odvjetnik, sudac).

Uz prisutnih petnaest partnera u našem projektu s područja naše županije tri psa su već započela sa aktivnostima u tri osnovne škole, jednom dječjm vrtiću, pedijatrijskoj ambulanti, domu za djecu, savjetovalištu za djecu , mlade i obitelj, centru za rehabilitaciju, knjižnici i čitaonici – dječji odjel, udruzi za osobe sa invaliditetom i neposrednim radom u programu naše udruge „ Malim koracima do uspjeha“ koji se odvija radom logopeda sa djecom s razvojnim teškoćama i koji pripadaju vulnerabilnoj skupini korisnika.

Najveći izazov u konačnici jest pružanje usluga korisnicima u sustavu pravosuđa, a za svakog psa u statusu AAT (terapijski pas) i AAIs (obučeni pas za intervencije ) je najzahtjevniji radni zadatak zbog visoke razine empatije, stupnja traumatizacije korisnika usluga, složenih uvjeta boravka u instituciji , te složenosti sustava pravosuđa općenito.

Senzibiliziranje javnosti uz uvažavanje specifičnosti i ograničenja određenih sustava, našeg projekta koji je usklađen sa zakonskim propisima i protokolima čini ga reprezentativnim i primjenjivim na više razina, a uz dobru podršku sustava moguće ga je primijeniti i u drugim članicama EU. Danas, ovaj projekt u medijima jest opisan kao primjer dobre prakse i vodeći na našim prostorima.