Dječje Gradsko Vijeće Grada Siska

Već dva mandata (tj. četiri šk. god.) djeluje Dječje gradsko vijeće koje predstavljaju učenici 9 osnovnih škola s područja grada Siska. Iz svake škole imenovana su dva predstavnika, a pri DGV djeca biraju samostalno predsjednika i zamjenika predsjednika DGV. Važno je naglasiti da predsjednik / predsjednica DGV predstavlja djecu grada Siska, kroz provedbu zajedničkih aktivnosti sa ostalim članovima DGV i javnim priopćavanjem o potreba,a djece u našem gradu, neovisno da li se radi o kritici ili pohvali.

Uspješno se razvija primarni cilj DGV i to:

-upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje; razvijanje ideje svjetskog mira,razumijevanja i suradnje među narodima; uspostavljanje odnosa međusobnog uvažavanja, slušanja i komunikacije između djece i Grada; Razvijanje svijesti o Gradu kao zajednici svih građana.; Prepoznavanje i priznavanje prava svim skupinama građana.; Osposobljavanje djece za ostvarivanje svoga prava na izražavanje vlastitog mišljenja.; Osposobljavanje djece za donošenje odluka za sebe i druge.; Razvijanje odgovornosti kod djece za donesene odluke.

Važno:

-javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima

-uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom

-uključivanjem djece u humanitarne akcije razvijati u djece osjećaj solidarnosti i humanosti prema ljudima u potrebi i svim narodima svijeta

-osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnome demokratskom društvu Do sada Dj. vijećnici grada Siska postigli zapažene rezultate na više različitih područja, a u odnosu na ostala DGV su pokazali raznolikost, te različitost u izričaju. Statut Grada Siska, Konvencija UN-a o pravima djeteta, Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu zajednice Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe, Akcija “Gradovi i općine prijatelji djece“ je podloga za djelovanje DGV.