RUKE DOBROTE za djecu u GRADU SISKU – PATRONAŽNI RAD sa djecom u udomiteljskim obiteljima

Djeca smještena u udomiteljskim obiteljima pripadaju socijalno ranjivim skupinama, a potrebe suportivnog rada sa udomiteljima ukazuju na potrebu kvalitetnog neposrednog rada sa djecom uz patronažu s mobilnim timom stručnjaka.

Život u udomiteljskim obiteljima ima višestruke pozitivne aspekte, ali neophodno je osigurati potreban suport obzirom da su u obiteljima često djeca s posebnim potrebama, kroničnim bolestima, teškoćama u razvoju i populacija zlostavljane i/ili zanemarene djece. Iako su djeca u udomiteljskim obiteljima adekvatno zbrinuta uz potrebnu skrb od strane udomitelja potrebno je zbog navedenog pružiti jaku potporu u cilju bolje kvalitete usluge , a za dobrobit djeteta. Kontinuirana edukacija udomitelja potrebna je kako bi se osigurali optimalni uvjeti uz detekciju, otklanjanje problema, te prevencija novim poteškoća koja su najčešće opisana kao poremećaj u ponašanja uz pridružene smetnje.

Pokazala se potreba za mobilnim timom jer udomiteljske obitelji imaju više djece kojoj je potrebna pomoć pa je s organizacijske strane jednostavnije Naša dosadašnja pomoć je bila nedostatna jer su se potrebe postale sve veće , a potreba timskog rada uz multidisciplinarni pristup ukazuje na žurnost u rješavanju potreba djece u udomiteljskim obiteljima .

Djeca koja su izdvojena iz primarnih obitelji i smještena u udomiteljske obitelji vrlo često imaju različite poteškoće zbog odgojnog i obrazovnog zanemarivanja, različitih oblika zlostavljanja, kroničnih bolesti ili ukoliko imaju razvojne teškoće, stoga složenost pristupa zahtijeva žurno rješavanje problema uz timski rad u cilju detekcije, prevencije i otklanjanja prisutnih teškoća djece u udomiteljskim obiteljima.

Suradnjom s institucijama u sustavu u RH uz multidisciplinarni pristup moguće je pružiti primjerenu pomoć zlostavljanom i/ili zanemarenom djetetu uz značajno smanjenje stresa sukladno potrebama, dobi djeteta i kognitivnoj razini, te zdravstvenom stanju djeteta.

Partneri su Grad Sisak i nadležnim Centrom za socijalnu skrb Sisak , a odabir korisnika programa jest prema evidenciji pri CZSS sukladno izvješćima udomiteljskih obitelji i socijalnih radnica zaduženih za koordinaciju sa udomiteljskim obiteljima.