Malim koracima do uspjeha

Rana intervencije u patronažnom radu s djecom s teškoćama u razvoju“ Program rane intervencije u DND – Sisak obuhvaća (re)habilitacijske postupke za djecu s višestrukim oštećenjima od njihova rođenja do …

Čestitka za bebe

Djeca grada Siska u dječjim vrtićima i osnovnim školama osmislila su i napravila čestitke za sve novorođene bebe u rodilištu OB dr. I. Pedišić koje se uz prigodni dar dijele …

Bebina škrinjica

Humanitarne akcije za pomoć najmlađima i njihovim obiteljima a koje se nalaze u teškoj socijalnoj situaciji .

Ruke dobrote za zdravlje

Dugi boravak djeteta u bolnici u zemlji i inozemstvu zahtjeva veliki angažman i značajna financijska sredstva jer HZZO ne pokriva troškove svakodnevnog, višemjesečnog putovanja i boravka roditelja sa svojim djetetom …

Za mala hrabra srca

Osobnim iskustvom članova DND-a Sisak i visokim senzibilitetom koji su stekli prilikom realizacije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici „ otvorili su se novi putovi i potreba pružanja pomoći bolesnoj …

Fitnes za bebe

Glavni cilj programa je priprema djece za kasniju specijalizaciju po sportovima. U projektu, osim male djece, stručnih voditelja (liječnik pedijatar, kineziolog, psiholog ), sudjeluju i roditelji. Naglasak je na multidisciplinarnom …