Značaj roditeljske prisutnosti u bolničkom liječenju djece

Značaj roditeljske prisutnosti u bolničkom liječenju djece

Boravak u bolnici stresno je i zastrašujuće iskustvo svakome a posebno djetetu. Razlozi za povećanu tjeskobu i strah kod djece proizlaze iz same bolesti i medicinskih pretraga i zahvata koje moraju proći, predviđanja i zamišljanja  neugodnosti i bolnosti tih pretraga, nepoznate,  nove bolničke okoline, prestanka  svakodnevnih aktivnosti i rutine, izdvojenosti iz vršnjačke skupine, osobito odvajanje od roditelja što je posebno izraženo od dojenačke do predadolescentne dobi. Djeca imaju ograničeno razumijevanje  bolesti i liječenja , koje je vezao uz njihov kognitivni razvoj i mijenja se tijekom odrastanja, što može značajno otežati  komunikaciju sa djecom i imati posljedice  na djetetove reakcije tijekom  liječenja. Djeca uglavnom precjenjuju  invazivnost zahvata i stupanj boli , plaše se nekih simptoma i posljedica liječenja, misle da  ih se namjerno kažnjava nekim ograničenjima ili samim boravkom u bolnici.

Istraživanja  su pokazala da postoje zaštitni faktori  koji mogu pomoći djeci i njihovim roditeljima  da lakše prihvate hospitalizaciju i liječenje. Kao najvažniji  zaštitni faktor pokazali su se  adekvatna priprema djece za hospitalizaciju kroz koju djeca stječu znanja o bolesti i postupcima liječenja, zatim emocionalno stanje i informiranost roditelja  te prisustvo roditelja uz dijete tijekom hospitalizacije i medicinskih postupaka i intervencija.

Roditeljska uloga  u pripremi djece  za hospitalizaciju i postupke liječenja.

Prisustvo roditelja uz dijete  tijekom priprema ima blagotvoran  utjecaj i na djecu i na roditelje. Djeci pruža  osjećaj sigurnosti  i zaštite  te olakšava  komunikaciju sa  zdravstvenim osobljem, a roditeljima omogućuje lakše stjecanje znanja o  bolesti i postupcima  koje liječenje zahtjeva te smanjuje njihov doživljaj tjeskobe  i zabrinutosti  vezane uz bolest  i potrebno liječenje. Dosadašnja istraživanja pokazuju da  djeca koja prolaze  pripremu u prisustvu roditelja  pokazuju manje uznemirenosti prije medicinskih zahvata, imaju manje razine stresa te manje smetnji  prilagodbe. Roditelji  navode veći osjećaj vlastite kompetencije, manje anksioznosti vezano za liječenje, što se pozitivno odražava na   emocionalno stanje  djece i njihovu  prilagodbu na  hospitalizaciju  te spremnost na suradnju tijekom liječenja.

Uloga roditelja u aktivnostima  svakodnevnog života u bolnici

Roditeljski boravak uz dijete pruža djetetu osjećaj podrške i zabave tijekom cijelog dana, pomoć u osmišljavanju vremena  tijekom boravka u bolnici, te se djeca osjećaju bolje  uz aktivno sudjelovanje  roditelja  i imaju doživljaj da im vrijeme brže i lakše prolazi, roditelj ima mogućnost  utješiti i umoriti dijete  te mu pomoći proraditi i olakšati bolna iskustva kroz igru, razgovor, maženje. Roditelji tako imaju mogućnost olakšati  djeci suočavanje sa  stresnim situacijama  te im pomoći da ostvare bolju suradnju  s medicinskim osobljem. Preuzimanjem aktivne  uloge  u brizi o djeci  značajno olakšava brigu i skrb  i samom zdravstvenom osoblju te doprinosi  kvalitetnijem liječenju  djece. Izuzetno je korisno  za svako pojedino dijete  razraditi plan aktivnog  uključivanja roditelja u što je više moguće  postupaka u okviru  liječenja tijekom hospitalizacije  i nakon nje. Posebno je važno  educirati i  aktivno uključiti  u postupke liječenja  roditelje kronično bolesne djece koja zbog prirode  bolesti  često prolaze  hospitalizacije.

Važnost cjelodnevnog boravka  roditelja uz dijete

Za djecu je odvajanje od roditelja  glavni izvor stresa i anksioznosti. Zato je važno  omogućiti da jedan roditelj bude cijelo vrijeme  uz dijete, 24 sata, osobito ako je riječ o djetetu predškolske dobi. Ukoliko organizacijski  nikako nije moguće osigurati roditeljima stalni boravak uz dijete, tada je važno omogućiti im  redovite  svakodnevne posjete  u što je moguće većem  vremenskom obujmu. Bez obzira što će svaki rastanak od roditelja biti bolan važno je da roditelj nastavi dolaziti. Osjećaj usamljenosti  i napuštenosti  zbog eventualnog nedolaska  roditelja daleko su  razorniji  i ostavljaju dugoročne posljedice  na djetetov emocionalni život.

Pokazalo se kako  djeca doživljavaju manji intenzitet  boli uz prisustvo roditelja , manje je nuspojava  i komplikacija  liječenja, manje stresnih reakcija  i maladaptivnih  ponašanja tijekom  i nakon hospitalizacije , djeca bolje surađuju , hospitalizacija traje kraće, a zadovoljstvo  djece i roditelja  značajno veće.

Prisustvo i aktivno sudjelovanje  roditelja  u liječenju djece u bolnici  predstavlja  veliku dobrobit za sve – djecu roditelje i zdravstveno osoblje te pozitivno pridonosi procesu liječenja djece.

Izvor; Dijete u bolnici, urednik prof. dr.sc.  Josip Grgurić