Za osmijeh djeteta u bolnici

Cjelokupna akcija «Za osmijeh djeteta u bolnici « odvija se u većem broju bolnica s područja Republike Hrvatske uz pokroviteljstvo UNICEF-a s ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije slijedeći prava djece prema Konvenciji o pravima djeteta.

Tijekom 1999 godine u suradnji OB dr. Ivo Pedišić – Sisak i Društva Naša djeca – Sisak započela je akcija pod nazivom « Za osmijeh djeteta u bolnici» u cilju humanizacije liječenja djeteta u bolnici.

Osnovni naglasak akcije jest na boravku djece što kraće vrijeme u bolnici , ipak je dio djece koja često zbog bolesti (kronične bolesti) moraju boraviti u bolnici duže vrijeme te tom prilikom više izostaju s nastave te otežano se uključuju u praćenje nastavnog programa nakon izlaska iz bolnice, stoga je naš slijedeći korak kontinuirano osnovnoškolsko obrazovanje djece u bolnici.

Slijedeći smjernice akcije marljivo smo radili i davali svoj doprinos cjelokupnoj akciji te, se i prijavili za dolazak Prosudbene komisije. Isti je učinjen tijekom 2004. godine, a dana ,27.01.2005. Koordinacijski odbor akcije «Za osmijeh djeteta u bolnici» na svojoj 38. sjednici donosi odluku po kojoj se prihvaća prijedlog Prosudbene komisije koja je izvršila procjenu ostvarenosti programa ove akcije, te donosi Odluku» da je bolnica OB dr. Ivo Pedišić – Sisak, ispunila kriterije i stekla prestižni naslov : «Bolnica -prijatelj djece.»»

– Aktivnosti sa djecom koja su hospitalizirana na dječjim odjelima i pod odjelima u OB provode volonteri udruge .

– Programska usmjerenja: Dječji tjedan, Poruke djece odraslima, Dan obitelji, Dan igara, Dan Konvencije UN o pravima djeteta, Dani dječje radosti, Prijatelj prijatelju i druge humanitarne akcije,

– Organiziranje edukacije zdravstvenih djelatnika bolnice koji nisu do sada bili uključeni u akciju – Tematsko savjetovanje za koordinatore odjela (dj. odjela i pod odjela pri OB)

– Medijske prezentacije programa i rezultata Akcije.

Aktivnosti koje će se provoditi u igraonici pridonose ostvarivanju općeg cilja odgoja i obrazovanja: pravilnom tjelesnom, intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju svakog djeteta.U igraonici će se zadovoljiti dječja potreba za igrom i druženjem s vršnjacima . Putem igara i aktivnosti provedbu sadržaja koji obogaćuju doživljajni svijet djeteta, uz likovne , glazbene govorne, scenske i dramske igre, što pridonosi razvoju sposobnosti izražavanja i stvaranja . Na taj način stvoriti će se preduvjeti za uspješno uključivanje u proces daljnjeg odgoja i obrazovanja.

Zadaci:

Osnovni zadatak ove igraonice je socijalizacija djece, te poticanje dječjih stvaralačkih sposobnosti uz uvažavanje individualnih potreba i individualnog ritma razvoja. Ostali zadaci koji se ostvaruju u igraonici:

– razvijanje govora i drugih izražajnih sposobnosti

– poticanje radoznalosti djeteta

– njegovanje dječjeg folklornog stvaralaštva uz pomoć igre, pokreta i plesa te poticanje ljubavi prema kulturnoj baštini i domovini

– poticanje i razvoj motoričkih i perceptivnih sposobnosti

– stvaranje uvjeta u kojima bi se dijete osjećalo zadovoljno i radosno