Provedite početnu procjenu učenika

Provedite početnu procjenu učenika

Podatci važni za dobro upoznavanje   učenika te njemu primjereno planiranje i programiranje, prikupljaju se na različite načine : dokumentacijom, razgovorom s roditeljima i članovima obitelji, opservacijom i razgovorom s učenikom, suradnjom sa stručnjacima.

Primjena MAPS tehnike

Ova tehnika predviđa aktivnu suradnju svih važnih ljudi u životu učenika s teškoćama kako bi se što bolje upoznali njegovi interesi, potrebe, jake i slabe strane i kreirao plan podrške.

Raspravlja se o sedam ključnih pitanja

 1. Koja je povijest te osobe?
 2. Koji je tvoj san za u osobu?
 3. Koja je tvoja noćna mora za tu osobu?
 4. Tko je ta osoba?
 5. Koje su njezine dobre strane, talenti i sposobnosti?
 6. Koje su potrebe te osobe?
 7. Kako bi izgledao idealan školski dan te osobe i što je potrebno učiniti da bi se to ostvarilo?

Primjena liste procjene

Lista procjene osobitosti školskog učenja sastoji se od dvaju dijelova kojima se pobliže određuju:

 1. Razvojne teškoće učenika( upisuju se opći podatci te predmeti za koje se izrađuje individualizirani odgojno-obrazovni program)
 2. Osobitosti školskog učenja( namijenjen je procjeni tj. pobližem određivanju osobitosti školskog učenja na područjima komunikacije, brojenja računanja i mjerenja, praktičnog rada, , orijentacije, strategija učenja, usvojenosti i iskazivanja znanja te socioloških oblika rada)

Kvalitetnom procjenom stječe se uvid u obrazovne potrebe učenika na temelju kojih je moguće obaviti planiranje, programiranje i pripremanje za nastavu primjereno individualnim potrebama učenika, t, planirati sustav individualne podrške.

Razmotrite

Donosi li vaša početna procjena :

 • Učinkovitoj timskoj suradnji
 • Otkrivanju učenikove povijesti, njegovih slabih i jakih strana interesa i potreba
 • Preciznijem otkrivanju osobitosti školskog učenja
 • Boljem sagledavnju učenikovih potreba
 • Učinkovitijem planiranju, programiranju i pripremanju

Izvor: Đurđica Ivančić; Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi