Program Play Attention

Play Attention je svjetski priznat uređaj za koji je znanstveno dokazano da pomaže korisniku uvježbati održavanje pažnje te posljedično uz sebe nosi niz pozitivnih učinaka .Play Attention služi   za povećanje koncentracije i fokusa djece, pomaže djeci s poremećajem u ponašanju, sa ADHD-om, ali ne samo ADHD-om već i kod drugih poremećaja pažnje, kod nemogućnosti fokusiranja, kod problema sa učenjem, nasilnog ponašanja. Program vježba fokus djeteta da bude fokusiran.

Play Attention je  edufeedback , jedna vrlo moderna suvremena tehnologija koja spaja taj feedback kao jednu neurološku, znanstvenu sintagmu i edukativne znanosti, tako da je to tehnologija koja spaja edukativne, kognitivne, bihevioralne znanosti.

Ovo je jedna od terapijskih tehnika koja pomaže prilikom učenja, te se korištenje Play Attentiona odražava i na školski uspjeh. Ova tehnologija Play Attentiona je izvrsna upravo u toj domeni i poboljšavanju ignoriranja ometajućih sadržaja, takozvanih distraktora koji su jedan od ključnih problema kod djece s ADHD-om i ADD-om, poremećajem nepažnje. Osim toga razvija i vještine pamćenja i ono što je važno kod djece sa ADHD-om i ADD-om, je vrlo često vještine završavanja zadataka su manjkave, ovo ih potiče na završavanje zadataka isto tako razvijaju vještine organiziranja.

Play Attention je program koji sadrži razne igre, a koristi moždane valove koji pokreću igru. Sastoji se od pet igara čiji je cilj produljivanje pažnje, vizualno praćenje željenog objekta, proces diskriminacije između bitnih i nebitnih podražaja, te poboljšano kratkotrajno pamćenje. Ukoliko se igrač usredotoči na objekt na ekranu, tada samom svojom pažnjom igra računalnu igru. Ukoliko mu pažnja oslabi, objekt na ekranu se prestane pomicati u željenom smjeru, te igra prestaje. U tom trenutku igrač, ukoliko želi ponovno pokrenuti igru, mora se ponovno fokusirati na objekt.

Posebnu korist od Play Attention tretmana imaju osobe s:

 • ADHD-om i ADD-om
 • autizmom
 • disleksijom
 • traumom mozga
 • disgrafijom

Učinci Play Attention tretmana

 • bolje održavanje i produbljivanje fokusa pažnje
 • bolje praćenje uputa dobivenih izvana
 • bolje prepoznavanje trenutaka kada pažnja slabi
 • bolje ignoriranje ometajućih podražaja iz okoline
 • bolja diskriminacija bitnog od nebitnog sadržaja
 • razvijanje strategija za bolje pamćenje

Tretmani se provode intenzitetom od 2 do 3 puta tjedno u trajanju po 30 minuta. Potrebno je 20 do 30 tretmana  da se vidi napredak djece pri pažnji. Voditelj ima položenu  potrebnu edukaciju i kompetencije kako bi se dijete moglo pratiti prilikom korištenja ovog programa.

Program se provodi u sklopu projekta „ Prevencija nasilja nad djecom“  kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zainteresirani za rad sa Play attention programom  mogu se javiti na mail drustvonasadjeca.sisak@gmail.com  i ugovoriti termin. Program se provodi u partnerskim organizacijama.