Nasilje u obitelji u vrijeme izolacije

U vrijeme izvanrednih situacija nasilje u obitelji može porasti ili se pojaviti ako ga i nije bilo. Suočavanje sa novim situacijama koje su nam nepoznate i izazivaju strah i nesigurnost može izazvati i reakcije bilo fizičkog , psihičkog i/ili seksualnog zlostavljanja ukućana.
Djeca koja su inače bila izložena nasilju u obitelji odlazak u školu ili vrtić bio im je bijeg iz takvog okruženja, međutim sada su zatvorena sa zlostavljačem 24 sata dnevno. U strahu od novog nasilja ili zato što su premala ne traže pomoć. Situacija u kojoj su se našli fizički izolirani od ljudi koji su im bili pomoć kroz razgovor, terapije ili samo fizički bijeg od kuće sada su im nedostupni.
Roditelji i sami izolirani su u strahu od gubitka posla ili strahu od bolesti i mogu burno reagirati na novonastalu situaciju. Ovo je vrijeme kada bi se svi trebali prilagoditi i naučiti nositi sa situacijom i životom u četiri zida, pokušati biti tolerantniji i pomagati jedni drugima i biti podrška. Treba imati na umu da je ovo prolazna situacija .
Djeca su naučila biti aktivna ,a mnoga su uz školu pohađala i izvannastavne aktivnosti sad sjede u kući i teško se prilagođavaju na pasivni način života. Na roditeljima je da pomognu djeci u savladavanju školskog gradiva, organiziranju slobodnog vremena uz to što paralelno moraju raditi svoj posao . Roditelji nisu u zavidnoj situaciji neki rade od kuće, a neki su izgubili posao i moguće je da iznervirani time počnu fizički ili psihički kažnjavati djecu. Postoje mnoge institucije koje telefonski pružaju pomoć u kriznim situacijama ne treba se ustručavati nazvati ih, i pomoći sebi i djeci da ova situacija prođe što bezbolnije i sa što manje posljedica i za roditelje i za djecu, jer zlostavljanje ostavlja trajne posljedice. I djeci i roditeljima sada treba utjeha i podrška. Mnoga djeca su u strahu od bolesti, brige za roditelje bake, djedove čitaju medije i ne znaju se nositi sa time, niti razaznati što je prava informacija. Budite podrška i oslonac svojoj djeci da ne žive u strahu. Roditeljima svakako nije lako od straha za egzistenciju , za svoje roditelje i stariju rodbinu i prvenstveno trebaju biti sami dobro i psihički staloženi da bi bili oslonac djeci i svojim roditeljima u ovoj novonastaloj situaciji, sada kada treba imati puno više razumijevanja prema djeci nego inače.
Kao pomoć navodimo pojam obiteljskog nasilja prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19) , te ako prepoznate nešto od navedenog u svojem domu savjetujemo da se javite za pomoć na telefone za psihološku pomoć i podršku; hrabri telefon 01 3793 000 , ili da prijavite nasilje na 912
Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19)
Nasilje u obitelji je :
1.primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda
2.tjelesno kažnjavanje ili drugi način ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje kod je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje
5. ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje ili imovine stečene osobnim radom korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili nasljeđivanjem , onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci.
6. zanemarivanje potreba osobe sa invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.