Draga djeco

Draga djeco, U današnjem vremenu nastojimo da naše Društvo naša djeca Sisak prati trendove i potrebe djece i mladih. Tako su od 2012. godine u naše živote i aktivnosti udruge …