10. listopad- Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svakog 10. listopada, od 1992. godine, a na inicijativu i preporuku Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH- World Federation for Mental Health)   i u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom…

Ovogodišnja tema je Mentalno zdravlje na radnom mjestu.

Mentalni poremećaji pogađaju ljude oba spola,svih dobnih skupina i svih socijalnih slojeva. Trenutno se procjenjuje da 450 milijuna ljudi zemljama  u svijetu, ima problem sa mentalnim zdravljem.

Izvornik:novagra.hr