sk3 DND Sisak February 25, 2016

DRUŠTVO ‘NAŠA DJECA’ SISAK (DND-SISAK) ADRESA: Oktavijana Augusta 1 , 44000 Sisak MOBITEL: 098/970 6470; 095/814 2229 FAX : 044/521 777 OSOBA ZA KONTAKT: Renata Fridrih E-POŠTA: drustvonasadjeca.sisak@gmail.com PREDSJEDNICA: Renata Fridrih,prof. defektolog-logoped